Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Ξεναγήσεις 2018

   

Με επιτυχία συνεχίζονται από το 2005, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και οι Ξεναγήσεις, της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου, προς τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας.

Όπως είναι γνωστό, η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκτός της βιβλιοθήκης σπανίων συλλογών σε βιβλία για την ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και άλλων ποιητών και λογοτεχνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία εκθέτει μονίμως Φιλελληνικά Χαρακτικά του 19ου αιώνα, από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, με θέμα: “Ελληνική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός”, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό το πνεύμα.

(more…)

0 Comments
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων

Η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκτός της βιβλιοθήκης σπανίων συλλογών σε βιβλία για την ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και άλλων ποιητών και λογοτεχνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία εκθέτει μονίμως Φιλελληνικά χαρακτικά του 19ου αιώνα, αντίγραφα από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με θέμα: “Ελληνική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός”, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό το πνεύμα.

Το Φιλελληνικό Κέντρο μας έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν αρκετά σχολεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

(more…)

0 Comments
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Στιγμές από επισκέψεις και ξεναγήσεις στη Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του “Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Μελέτης για τον Λόρδο Βύρωνα και τον Φιλελληνισμό”.

(more…)

0 Comments