Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων

Η Βυρωνική Εταιρεία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου εκτός της βιβλιοθήκης σπανίων συλλογών σε βιβλία για την ζωή και το έργο του Λόρδου Βύρωνα και άλλων ποιητών και λογοτεχνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνολογική Εταιρεία εκθέτει μονίμως Φιλελληνικά χαρακτικά του 19ου αιώνα, αντίγραφα από τη συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με θέμα: “Ελληνική Επανάσταση και Ευρωπαϊκός Φιλελληνισμός”, προσφέροντας δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα σε αυτό το πνεύμα.

Το Φιλελληνικό Κέντρο μας έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν αρκετά σχολεία στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Φωτογραφικό υλικό